O13 - Frank Martin: Messe for to firstemmige kor med Ole Bull Kammerkor og Kammerkoret Aurum

Arrangementsinformasjon

Ole Bull Kammerkor og Kammerkoret Aurum fra Trondheim inviterer til felles konsert i Johanneskirken. Vi fremfører Frank Martins messe for to firstemmige kor - et verk vi mener er noe av det flotteste kormusikklitteraturen har å by på, og som vi lenge har drømt om å få synge. I tillegg stiller korene med hver sin lille avdeling med musikk i forkant av messen, hvor det blant annet vil bli sunget verk av Palestrina, Brahms, Pärt, B. Holten, Schnittcke, Holm Foosnæs og Mäntyjärvi.

Frank Martins messe for dobbeltkor ble ferdigstilt allerede i 1926, men ikke fremført før i 1963. Martin mente at messen var et personlig uttrykk for hans religiøse tro, og derfor ble verket holdt hemmelig og skjult fra offentligheten lenge. I 1963 tillot han heldigvis at messen ble fremført for første gang, og etter det har verket fått mer og mer oppmerksomhet. Frank Martins stil er påvirket av både renessansemusikk, fransk impresjonisme og Schӧnbergs tolvnotesystem, men fremfor alt av Bach. Martin's Messe er kjent for sin flytende rytmiske og melodiske vitalitet der musikken er et medium for å fremheve det skrevne ord.

Dirigent for Kammerkoret Aurum er Eva Holm Foosnæs. Dirigent for Ole Bull Kammerkor og for felles fremførelse av messen er Jon Flydal Blichfeldt.